Arkadiusz Jasiński

Arkadiusz Jasiński
independent translator
EU VAT: PL5591317049

  (+48) 664 466 651
  info @ studiode.pl

 
Studio De Arkadiusz Jasiński
is a sole proprietorship offering translation services in the language pair German to Polish.

I translate mainly commercial and marketing content as well as specialised texts in selected areas of expertise. To a lesser extent, I also provide translations from English to Polish.

 
more 

  

 

Good translation is never a luxury—it gives your business a strategic advantage over the competitors.

 

What they say

 

See more
testimonials

ProZ.com | WWA

Business entity:
Studio De Arkadiusz Jasiński
EU VAT Reg.No.: PL5591317049 
Company Reg.No.:  365131110
 
 

Registered office:
ul. Bernarda Śliwińskiego 5/8
85-843 Bydgoszcz, Poland
 

Line of business:
translation services
· DE→PL · EN→PL

—technical translations
—copy adaptation
—localization of websites
—SEO-friendly translations
—in-layout translations
 

 


 

Arkadiusz Jasiński, full-time freelance translator German to Polish (SDL Certification)

… and other
tools.

Studio De
is not an agency.

I have no sales team.

I do not subcontract work.

There are no overhead costs and no go-betweens. Translation turnaround times may vary depending on my current workload.

 

DE→PL
test translation

German (source text)

2023 werden wir in unserem Geschäft weiter die Auswirkungen des Krieges und den damit verbundenen Effekten zu spüren bekommen. Zu erwarten ist, dass die Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin – und möglicherweise sogar noch stärker – auf günstigere Private-Label-Angebote und Discounter ausweichen. Herausfordernd ist außerdem, dass sich unsere Materialpreise sowie die Kosten für Energie und Logistik erheblich verteuert haben.

Unser Ziel für 2023 ist es, unsere Marktanteile zu verteidigen. Hierzu werden wir Angebote entwickeln, die auf die veränderten Rahmenbedingungen eingehen. Dies sind beispielsweise attraktive Preis-Mengen-Konzepte. Außerdem werden wir in unseren Kommunikationsaktivitäten die überlegene Performance unserer Produkte herausstellen. Zu den wichtigsten Zielen des kommenden Jahres zählt darüber hinaus der Ausbau der digitalen Markenkommunikation, die wir zu einem Eckpfeiler unserer Kommunikation mit den Konsumentinnen und Konsumenten machen wollen.

Polish (translated text)

W roku 2023 reperkusje makroekonomiczne związane z toczącą się wojną [w Ukrainie] będą w dalszym ciągu wywierać niekorzystny wpływ na działalność naszego przedsiębiorstwa. Należy się spodziewać, że konsumenci będą nadal – być może nawet w stopniu większym niż dotychczas – sięgać po tańsze produkty, oferowane przez marki własne i dyskonty. Osobnym wyzwaniem będzie wzrost cen surowców, jak również znaczny wzrost kosztów energii i logistyki.

Dlatego też obecnie przygotowujemy się do obrony naszych udziałów w rynku, opracowując oferty dostosowane do zmienionych warunków ramowych w 2023 r. Będą to na przykład atrakcyjne pakiety cenowo-ilościowe. Poprzez odpowiednie działania komunikacyjne będziemy również eksponować znakomite parametry naszych produktów. Jednym z najważniejszych celów na najbliższy rok jest rozbudowa cyfrowej komunikacji marki, która stanowić będzie odtąd główny filar naszej komunikacji z konsumentami.

Translations into Polish

translatingadaptingediting

DE→PL
EN→PL

 

pricing