Narzędzie CAT to – w największym skrócie – oparte na bazach danych oprogramowanie, które znacznie poprawia jakość tłumaczeń, szczególnie w przypadku tekstów technicznych i specjalistycznych.

Przyzwoity CAT jest w stanie rozpoznać i odpowiednio „otagować” te wyrażenia i fragmenty zdań, które były już tłumaczone i mają swoje odpowiedniki w pamięci tłumaczeniowej, skąd generowane są podpowiedzi dla tłumacza. Pozwala to zachować spójną terminologię w całym tłumaczonym tekście, a także ułatwia realizację kolejnych projektów (np. aktualizacji, wznowień).

 

SDL Trados Certification

Grid Tradosowy

Tłumacząc teksty techniczne, specyfikacje itp. często korzystam z pamięci tłumaczeniowych dostarczonych przez Klienta. Rozliczając takie zlecenia stosuję przedstawioną poniżej kalkulację rabatów za dopasowania z TM:

      Rabaty
CMs (101%)     liczba słów × 0
Repetitions     liczba słów × 0.2
Cross-file Reps     liczba słów × 0.2
100% Matches     liczba słów × 0.2
95–99%     liczba słów × 0.5
85–94%     liczba słów × 0.5
75–84%     liczba słów × 1
50–74%     liczba słów × 1
No Matches     liczba słów × 1
 
      liczba słów
    ważonych